Valg 2021

Still til valg

Ønsker du å ta litt ekstra ansvar? De neste to ukene vil det komme masse informasjon på instagram om de ulike vervene i SALT IF sitt styre. Styret skal velges den 1.nobember klokka 16:30 på Zoom.

link til arrangementet her ligger også søknadsskjema: https://fb.me/e/O0u8mPfR

Stillinngsbeskrivelser:

Leder

I denne rollen har du overordnet ansvar for at idrettsforeningen skal driftes i henhold til vedtekter og foreningens filosofi. Du er ansvarlig for kontakt med SIT og Trondheim Kommune ang leie av idrettshaller og gymsalen på Lysholm. Videre, som leder i SALT IF, skal du planlegge og holde møter, og følge med på at alle i sine verv gjør det de skal. Om det skulle vise seg å være ansvarsområder der det er nødvendig at lederen strekker ut en hjelpende hånd, så skal lederen vise initiativ til dette. Stillingene i SALT IF skal alltid være satt, og det er lederen sitt ansvar å ta opp til nye stillinger. Avslutningsvis så er lederen en person som folk i SALT IF kan henvende seg til, uansett hva personen måtte ha på hjertet.

Nestleder

Nestlederen sitt ansvar vil være å hjelpe lederen med den daglige driften av SALT IF. Videre så vil nestleder ha ansvar for alle lagidretter, noe som vil gå ut på å ha ukentlig kontakt med de ulike laglederne. Her skal nestleder få informasjon om hvordan ting går og eventuelt hjelpe til med administrative oppgaver.

Økonomiansvarlig A

Overordnet ansvar er å holde styr på foreningens økonomi. Økonomiansvarlig A er budsjettansvarlig, og det er din oppgave å sette opp et budsjett for SALT IF og bistå hvis gruppestyre trenger hjelp med å forme sitt budsjett. Mal for budsjettet er tilgjengelig, og du tar utgangspunkt fra forrige års budsjett og regnskap. Du har et overordnet ansvar for at det blir gjort, men det er fullt mulig å gjøre dette sammen med økonomiansvarlig B. I tillegg har du, sammen med økonomiansvarlig B, ansvar for medlemsadministrasjon i KlubbAdmin. Der har dere kontroll på hvem som er med hvor og sender ut fakturaer.

Økonomiansvarlig B

Overordnet ansvar er å holde styr på foreningens økonomi. Økonomiansvarlig B er regnskapsansvarlig, og det er din oppgave å føre inn alle transaksjoner inn og ut av bankkonti. Alle bilag skal tas vare på, på en forsvarlig måte og lagres i 5 år. Mal for tidligere brukt regnskapsoppsett er tilgjengelig og kan brukes. I tillegg har du, sammen med økonomiansvarlig A, ansvar for medlemsadministrasjon i KlubbAdmin. Der har dere kontroll på hvem som er med hvor og sender ut fakturaer.

Kommunikasjonsansvarlig

Som SOME-ansvarlig vil du ha ansvar for å promotere SALT IF ut til lærerstudentene i SALT. Dette vil være viktig for å holde alle oppdatert, og det kan ha en positiv effekt på rekrutteringen til SALT IF. Promoteringen går ut på å poste innlegg på Instagram, ha ukentlig oppdatering fra kamper, og fra de ulike aktivitetene i SALT IF. Hver uke vil det bli lagt ut ukeplan for SALT IF, og det er SOME-ansvarlig sin oppgave å se til at den blir laget og lagt ut hver uke samt å legge ut bilder av ulike andre ting som har skjedd i SALT IF.

Styremedlem A

Styremedlem A sitter i hovedstyret til idrettslaget. Styremedlem A plikter å møte opp på styremøter som holdes av Salt IF, og har rett til å stemme under styremøter. Styremedlem A har som hovedoppgave å ha oversikt og kontroll på utstyret som Salt IF eier. Dette vil i hovedsak være utstyr som er knyttet til idrett hos de ulike grupper og komiteer som er i idrettslaget. Videre har Styremedlem A ansvaret for å føre referat fra møter som holdes av Salt IF, samt se til at det blir kokt kaffe til møtene. Utover disse arbeidsoppgaver kan styremedlemmet bli pålagt forskjellige småoppgaver i stillingen sin om det viser seg at det er nødvendig.

Styremedlem B

Styremedlem B sitter i hovedstyret til idrettslaget. Styremedlem B plikter å møte opp på styremøter som holdes av Salt IF, og har rett til å stemme under styremøter. Styremedlem B har som hovedoppgave å være bindeleddet mellom hovedstyret og arrangementansvarlige i idrettslaget. Dette arbeidet går ut på å se til at de arrangementansvarlige har tilstrekkelig med informasjon og hjelp slik at de klarer å planlegge og gjennomføre arrangementer i regi av Salt IF. Videre så vil Styremedlem B ha ansvaret for å skrive og søke om sponsorer og støtte for idrettslaget. Dette kan bli gjort i samarbeid med andre medlemmer i styret, men Styremedlem B skal se til at det blir gjort. Utover disse arbeidsoppgaver kan styremedlemmet bli pålagt forskjellige småoppgaver i stillingen sin om det viser seg at det er nødvendig.

Varamedlem

Stiller opp på møter når det trengs. Styrets hjelpende hånd, og vara for de andre styremedlemmene.