Varsling

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. I norsk idrett skal alle følge retningslinjene for idretten. Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.


Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. 

Retningslinjer NIF 


Nederst på siden kan du finne god og enkel informasjon fra Norges Idrettsforbund.


Dersom noen av våre medlemmer opplever eller ser at andre opplever eller gjør brudd på retningslinjene til norsk idrett, er dette noe man skal gripe inn og varsle om. Varslinger tas alltid på alvor. Vi følger NIFs norm for varsling. 


Et varsel skal alltid sendes til idrettslaget, idrettsrådet, særforbundet eller idrettskretsen hvor hendelsen eller handlingen du ønsker å varsle om har skjedd. 


Hvordan varsler man til SALT IF?

Varsling sendes til Silje eller Mats i styret vårt (info nederst på siden). De har overordnet ansvar for å ta i mot varslinger. Du kan be om et møte eller sende dem privat mail. Varsling kan gjøres både muntlig og skriftlig og det er mulig å være anonym. Silje, Mats og alle i styret har taushetsplikt.


Hva skjer så? 

På nettsiden til NIF står det videre hva som vil skje med varselet. Det er denne vil følger. Les deg opp for å finne ut saksgangen og her ligger det nyttig info om tips og råd fra trygge og drevne folk i Norges Idrettsforbund.

Silje og Mats har ansvar for å ta imot varslinger og ta forsvarlig hånd om dem og de de gjelder. De har en egen taushetsplikt for dette, og derfor er det helt trygt å ta kontakt med dem på deres private mailadresse.

 Mats Bjerknes Kvikstad

Privat mail:

mats.kvikstad@gmail.com

tlf: 46644200
Silje Uggen Eek

Privat mail:

Silje.eek@gmail.com 

tlf: 41419142