Varsling

I norsk idrett skal alle følge retningslinjene for idretten. Dette innebærer blant annet nulltoleranse og seksuell trakassering og overgrep, og uakseptabel oppførsel. Det er styret i SALT IF som har ansvaret for at retningslinjene er kjent og blir fulgt. Disse kan du lese her:

Retningslinjer NIF


Dersom noen av våre medlemmer opplever eller ser at andre opplever eller gjør brudd på retningslinjene til norsk idrett, er dette noe man skal gripe inn og varsle om. Varslinger tas alltid på alvor. Vi følger NIFs norm for varsling. På linken under kan du lese mer om va en varsling er, hva man kan varsle om, hva et varsel bør inneholde, og hvordan et varsel blir håndtert:

Varsling i Norges Idrettsforbund


Hvordan varsler man i SALT IF:

Varslinger tas med enten Mia eller Markus.


Hva skjer så?

De som har behandlet varselet skal utarbeide en logg i alle saker som de mottar, hvor det fremgår om saken ble behandlet, hvordan den ble behandlet, hvem som deltok og resultatet av varslingen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres fortrolig på en betryggende måte.

Mia og Markus har ansvar for å ta imot varslinger og ta forsvarlig hånd om dem og de de gjelder. De har en egen taushetsplikt for dette, og derfor er det helt trygt å ta kontakt med dem på deres private mailadresse.

Markus Evensen

Privat mail:

markusevensen@hotmail.com

Mia Storengen Olsen

Privat mail:

miasolsen@hotmail.com