Om oss

Kort om oss

SALT Idrettsforening er for alle lærerstudenter i Trondheim som er medlem av Studentforeningen SALT. Vi er et lavterskeltilbud og tilbyr flere varierte idretter og aktiviteter. Vi ble etablert som idrettsforening høsten 2020, og har tilbudt idrett for lærerstudenter siden tidligere SALT Sporty hadde sin første trening september 2016.

Vi holder i hovedsak til på Lysholmbygget på NTNU Kalvskinnet, der deler vi kontor med Studentforeningen SALT og gymsalen er i kjelleren der flere av treningene våre foregår. Samtidig foregår treninger og kamp hos noen av idrettene i andre haller og på andre baner.

Vi har også et tett samarbeid med Studentforeningen SALT, sjekk ut nettsiden deres nedenfor!

Vår politiske agenda og visjon

SALT IF vil bidra og legge til rette for at alle ved instituttet for lærerutdanning (ILU) har mulighet for å ta del i et aktivt campus. For å kunne oppnå studentenes bærekraftsmål skal vi bidra med å fremme god fysisk og psykisk helse gjennom aktivitet. Samtidig som at SALT IF legger til rette for sosial tilhørighet i studentkulturen ved at vi er forbeholdt studenter ved Institutt for Lærerutdanning. SALT IF har som hovedmål å drive lavterskel idrett og aktivitet. Med lavterskel mener vi at studentene skal kunne utfordre seg selv og delta på både kjente og ukjente aktivitetsformer. Våre verdier om aktivitet som grunnlag for en sunn og helsebringende livsstil er det vi legger mest vekt på. For at vi skal få til dette må psykososial helse prioriteres!


For å bidra og legge til rette for studentenes bærekraftsmål ønsker vi å kunne tilby billig og nærliggende idrett. I dette betyr det at vi har mulighet til å holde medlem- og treningsavgifter så billig som mulig. Samtidig som at vi kan tilby mesteparten av aktiviteten vår i gymsalen på Lysholm-bygget på campus Kalvskinnet. Kjernen vår ligger i at vi ønsker å kunne tilby et gratis lavterskeltilbud. Per i dag har vi Sporty-økt som er en ukentlig gymtime med stor variasjon i aktiviteter. Denne økta legger til rette for at alle uansett forutsetninger skal ha muligheten til å delta. Økta er lagt mandager rett etter forelesningslutt og holdes i gymsalen på lysholm. Vi har et liknende tilbud på fredager, men på denne økta er det mer fokus på ballsport. SALT IF tilbyr også morgenjogg og klatring og buldring en gang i uka. Vi har en arrnagementkomité som jobber med større og mindre arrangementer. De større arrangementene har alle ILU studenter mulighet til å delta på. Dette er arrangementer som volleyballturnering, mesternes mester eller liknende. Denne komiteen legger også til rette for større og mindre sosiale arrangementer for alle studentene ved ILU og for de aktive. I tillegg til aktivitetene som er gratis tilbyr vi også deltagelse i lagidretter som håndball (jenter), fotball begge, basket (mix), innebandy (mix) og volleyball (mix). Dette er aktiviteter vi tar treningsavgift for å delta på.
Gateadresse:

E. C. Dahls gate 27012 Trondheim