Valg høsten 2021

Valg gjennomført

Vi gjennomførte valgmøtet for nytt styre mandag 1. november. Neste høst vil det bli nytt valg av nytt styre.